Учебници и помагала
2022-2023 година

Дневно разписание
2022-2023 година

График целодневна организация
на учебния ден

ПРОГРАМА за II срок 2022-2023 година

Седмично разписание
І а клас

Седмично разписание
І б клас

Седмично разписание
І в клас

Седмично разписание
І г клас

Седмично разписание
IІ а клас

Седмично разписание
IІ б клас

Седмично разписание
IІ в клас

Седмично разписание
ІI г клас

Седмично разписание
IІI а клас

Седмично разписание
IІI б клас

Седмично разписание
IІI в клас

Седмично разписание
ІII г клас

Седмично разписание
ІV а клас

Седмично разписание
ІV б клас

Седмично разписание
ІV в клас

Седмично разписание
ІV г клас

Седмично разписание
V а клас

Седмично разписание
V б клас

Седмично разписание
V в клас

Седмично разписание
V г клас

Седмично разписание
V д клас

Седмично разписание
V е клас

Седмично разписание
V ж клас

Седмично разписание
VI а клас

Седмично разписание
VI б клас

Седмично разписание
VI в клас

Седмично разписание
VI г клас

Седмично разписание
VI д клас

Седмично разписание
VI е клас

Седмично разписание
VI ж клас

Седмично разписание
VI з клас

Седмично разписание
VI и клас

Седмично разписание
VII а клас

Седмично разписание
VII б клас

Седмично разписание
VII в клас

Седмично разписание
VII г клас

Седмично разписание
VII д клас

Седмично разписание
VII е клас

Седмично разписание
VII ж клас

ОЛИМПИАДИ и СЪСТЕЗАНИЯ

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Занимания по интереси  В ОУ “Княз Александър I”  стартираха дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо …

Проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”  Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран …

Паралелки за учебната

класен ръководител – г-жа Илиана Славова

класен ръководител – г-жа Елена Линева

класен ръководител – г-жа Боряна Топалова

класен ръководител – г-жа Румяна Трендафилова

класен ръководител – г-жа Нели Пиринчева

класен ръководител – г-жа Фани Кънева

класен ръководител – г-жа Екатерина Бонева

класен ръководител – г-жа Мина Василева

класен ръководител – г-жа Костадинка Пеева

класен ръководител – г-жа Мария Църцева

класен ръководител – г-жа Даниела Радичева

класен ръководител – г-жа Веселина Дашева

класен ръководител – г-жа Веска Джамова

класен ръководител – г-жа Велислава Димитрова

класен ръководител – г-жа Надя Доневска

класен ръководител – г-жа Илиана Николова

2022 - 2023 година

класен ръководител – г-жа Мария Костова

класен ръководител – г-жа Розалия Кюртева

класен ръководител – г-жа Петя Белокапова

класен ръководител – г-жа Албена Янева

класен ръководител – г-жа Мария Згурова

класен ръководител – г-н Веско Иванов

класен ръководител – г-жа Мариана Жечева

класен ръководител – г-н Стратия Тодоров

класен ръководител – г-жа Антоанета Тодорова

класен ръководител – г-жа Пенка Матеева

класен ръководител – г-н Величко Костадинов

класен ръководител – г-н Крум Йовков

класен ръководител – г-жа Пенка Мишевска

класен ръководител – г-жа Цветелина Самарова

класен ръководител – г-н Христо Тодоров

класен ръководител – г-жа Йорданка Траянова

класен ръководител – г-жа Димитрия Цветанова

класен ръководител – г-жа Цвета Костадинова

класен ръководител – г-жа София Гаргова

класен ръководител – г-н Калин Цветков

класен ръководител – г-н Красимир Кръчмаров

класен ръководител – г-жа Милена Атанасова

класен ръководител – г-н Веселин Жечев

Ученическо творчество

Какво създават нашите възпитаници!

безопасност в мрежата

Запознайте се с основните правила за безопасност в мрежата:

Учебници и помагала
2022-2023 година

Дневно разписание
2022-2023 година

График целодневна организация
на учебния ден

ПРОГРАМА за I срок 2022-2023 година

Седмично разписание
І а клас

Седмично разписание
І б клас

Седмично разписание
І в клас

Седмично разписание
І г клас

Седмично разписание
IІ а клас

Седмично разписание
IІ б клас

Седмично разписание
IІ в клас

Седмично разписание
ІI г клас

Седмично разписание
IІI а клас

Седмично разписание
IІI б клас

Седмично разписание
IІI в клас

Седмично разписание
ІII г клас

Седмично разписание
ІV а клас

Седмично разписание
ІV б клас

Седмично разписание
ІV в клас

Седмично разписание
ІV г клас

Седмично разписание
V а клас

Седмично разписание
V б клас

Седмично разписание
V в клас

Седмично разписание
V г клас

Седмично разписание
V д клас

Седмично разписание
V е клас

Седмично разписание
V ж клас

Седмично разписание
VI а клас

Седмично разписание
VI б клас

Седмично разписание
VI в клас

Седмично разписание
VI г клас

Седмично разписание
VI д клас

Седмично разписание
VI е клас

Седмично разписание
VI ж клас

Седмично разписание
VI з клас

Седмично разписание
VI и клас

Седмично разписание
VII а клас

Седмично разписание
VII б клас

Седмично разписание
VII в клас

Седмично разписание
VII г клас

Седмично разписание
VII д клас

Седмично разписание
VII е клас

Седмично разписание
VII ж клас

ОЛИМПИАДИ и СЪСТЕЗАНИЯ

Уважаеми родители и ученици, Може да се запознаете с резултатите от НМС “Европейско кенгуру” – тук. Екипът на ОУ “Княз Александър I”

Уважаеми родители и ученици, На 25.03.2023 г. ОУ „Княз Александър I” приема част от училищните шампиони и заелите второ място в регионалите …

Уважаеми родители и ученици, Отговори на задачите от Националното състезание „Европейско кенгуру“, проведено на 16.03.2023 г. може да видите ТУК. Екипът на …

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Занимания по интереси  В ОУ “Княз Александър I”  стартираха дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо …

Проект “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи”  Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран …

Паралелки за учебната

класен ръководител – г-жа Илиана Славова

класен ръководител – г-жа Елена Линева

класен ръководител – г-жа Боряна Топалова

класен ръководител – г-жа Румяна Трендафилова

класен ръководител – г-жа Нели Пиринчева

класен ръководител – г-жа Фани Кънева

класен ръководител – г-жа Екатерина Бонева

класен ръководител – г-жа Мина Василева

класен ръководител – г-жа Костадинка Пеева

класен ръководител – г-жа Мария Църцева

класен ръководител – г-жа Даниела Радичева

класен ръководител – г-жа Веселина Дашева

класен ръководител – г-жа Веска Джамова

класен ръководител – г-жа Велислава Димитрова

класен ръководител – г-жа Надя Доневска

класен ръководител – г-жа Илиана Николова

2022 - 2023 година

класен ръководител – г-жа Мария Костова

класен ръководител – г-жа Розалия Кюртева

класен ръководител – г-жа Петя Белокапова

класен ръководител – г-жа Албена Янева

класен ръководител – г-жа Мария Згурова

класен ръководител – г-н Веско Иванов

класен ръководител – г-жа Мариана Жечева

класен ръководител – г-н Стратия Тодоров

класен ръководител – г-жа Антоанета Тодорова

класен ръководител – г-жа Пенка Матеева

класен ръководител – г-н Величко Костадинов

класен ръководител – г-н Крум Йовков

класен ръководител – г-жа Пенка Мишевска

класен ръководител – г-жа Цветелина Самарова

класен ръководител – г-н Христо Тодоров

класен ръководител – г-жа Йорданка Траянова

класен ръководител – г-жа Димитрия Цветанова

класен ръководител – г-жа Цвета Костадинова

класен ръководител – г-жа София Гаргова

класен ръководител – г-н Калин Цветков

класен ръководител – г-н Красимир Кръчмаров

класен ръководител – г-жа Милена Атанасова

класен ръководител – г-н Веселин Жечев

Ученическо творчество

Какво създават нашите възпитаници!

безопасност в мрежата

Запознайте се с основните правила за безопасност в мрежата: