История

Основно училище “КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I “ е приемник на най-старото училище в страната. Създадено през 1850 година от Найден Геров, за кратко време се превръща в просветно селище на България. 

Актова зала

Приемник

Основно училище “КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I “ е приемник на най-старото училище в страната.

Създаване

Създадено през 1850 година от Найден Геров, за кратко време се превръща в просветно селище на България. 

Бележити българи

През залите му като учители или ученици са преминали много бележити българи.

Откриване

На 20.10.1885 година, непосредствено след Съединението е тържественото откриване на новопостроената сграда, в която се помещава и до днес.

Дейци

На него присъстват Александър Батенберг, Стефан Стамболов, Найден Геров, много държавни и обществени дейци.

Името на училището

В речта си, директорът Димитър Агура се обръща с молба към княза, да вземе под свое покровителство училището и то да носи неговото име.

Паметната книга

Това събитие е отразено в паметната книга на училището и е потвърдено с подписите на присъстващите официални лица.

Учителското съзвездие

Учителското съзвездие преди и след Освобождението се открояват имената на :

Учителите

Найден Геров, Йоаким Груев, Петко Каравелов, Петко Рачев Славейков, Димитър Агура, Екзарх Стефан, Златю Бояджиев, Ангел Букорещлиев, Маестро Георги Атанасов, Светослав Обретенов, Мърквичка и др.

Именити ученици

От класните стаи на това училище тръгват към науката, културата и обществения живот неговите ученици: Иван Вазов, Петко Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Георги Бакалов; достигат до академични звания известните учени: Чакалов, Вълканов и др.
Открояват се имената и на бъдещите общественици, политици и държавници: Константин Стоилов, Иван Евстатиев Гешов, Андрей Ляпчев и др. Възпитаник на това училище е и най-светлата личност в нашата история – Васил Левски.

Пейо Яворов

13 .01. 1878 - 29 . 10. 1914

Пенчо Славейков

27 .04. 1866 - 28 . 05. 1912

Петко Рачов Славейков

17. 11. 1927 - 01. 07.1895

Иван Мърквичка

23. 04. 1856 - 16. 05. 1938

Васил Левски

17. 07. 1837 - 18. 02. 1873

Любен Стойчев Каравелов

07. 11. 1834 - 21. 01. 1879

Тодор Ка̀блешков

13. 01. 1851 - 16. 06. 1876

Димчо Дебелянов

28. 03. 1887 - 02. 10. 1916

Йоаким Груев

09. 09. 1828 - 01. 08. 1912

Найден Геров

23. 02. 1823 - 09. 09. 1900

Златьо Бояджиев

22. 10. 1903 - 02. 02. 1976

Иван Вазов

909. 06. 1850 - 22. 02. 1921

Чужди светила преподават в „Княз Александър I“

Автор : Руслан Йорданов