ОУ ''Княз Александър I"

Добре дошли на страницата на ОУ ”Княз Александър I”

На вниманието на родителите на ученици, които остават на ОРЕС  в 5., 6. и 7. клас: От утре, 07.12.2021 г., ще стартира …

Уважаеми родители, моля да се запознаете с настоящата заповед!Ръководството на ОУ “Княз Александър I” Изтегляне Заповед >>

Уважаеми родители, моля да се запознаете с настоящата заповед!Ръководството на ОУ “Княз Александър I” Изтегляне Заповед >>

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ: Уважаеми родители и ученици, моля да се запознаете със следните заповеди: Заповед – готовност за работа …

Уважаеми родители, моля да се запознаете с настоящата заповед!Ръководството на ОУ “Княз Александър I” Изтегляне Заповед >>

Уважаеми родители,
Уведомяваме Ви, че стартирането на кампанията за кандидатстване в електронната система за прием в първи клас на децата, родени през 2014 г., ще стартира през месец май 2021 г. Съгласно нормативните изисквания, Графикът на дейностите за 2021 г., който съдържа всички важни срокове, ще бъде утвърден до 31.03.2021 г. След утвърждаването му, ще бъде публикуван на интернет страницата на училището. Не се предвиждат промени в правилата на действащата Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.

Уважаеми родители, Родителската среща за учениците от 1. и 5. клас ще се проведе в следните кабинети: 1а – 3 кабинет – …

Уважаеми родители на ученици от 1 и 5 клас, На 08.09.2021 г. в ОУ “Княз Александър I” ще се проведе родителска среща …

На вниманието на родителите на първокласниците относно отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година: …

Уважаеми родители, моля да се запознаете с извадка от НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА …

Уважаеми ученици и родители, може да се запознаете с нашето училище в краткото видео представяне. Добре дошли в ОУ “Княз Александър I” …

Уважаеми родители, бихме искали да Ви запознаем с предимствата децата Ви да учат в нашето училище с дългогодишна история, отлична репутация и …

Уважаеми родители, Родителската среща за учениците от 1. и 5. клас ще се проведе в следните кабинети: 1а – 3 кабинет – …

Уважаеми родители на ученици от 1 и 5 клас, На 08.09.2021 г. в ОУ “Княз Александър I” ще се проведе родителска среща …

Бихме искали да Ви уведомим, че към 19.07.2021г. в ОУ “Княз Александър I” са налични общо 11 места в V клас. При …

Забележка: Класираните ученици трябва задължително да се запишат от родителите на 15 юли 2021 г. /четвъртък/ до 16:30 часа. VА клас – …

Уважаеми родители, поради големия брой кандидати, ОУ „Княз Александър I “ увеличава броя на паралелките. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА паралелка с допълнителна подготовка по бел …

Подаването на заявленията за класиране ще става по електронен път на  e-mail: 5klas2021@ka1.bg  ================================================== НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА …