Колектив

Екип от професионалисти с дългогодишен опит

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I”

РЪКОВОДСТВО

Иванка Василева

Константин Генов

Васил Начев

Гергана Янева

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК/ПСИХОЛОГ

Петър Ганев

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Димитрия Цветанова

Стратия Тодоров

Мария Костова

Крум Йовков

Цветелина Самарова

Йорданка Траянова

Даниела Читакова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Петя Белокапова

София Гаргова

Пенка Матеева

Мария Згурова

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА и информационни технологии, компютърно моделиране

Антоанета Тодорова

Деляна Гергова

Пенка Мишевска

Красимир Кръчмаров

Вяра Христова

Деляна Кънчева

Надежда Салабашева

Христо Тодоров

География и икономика/История и цивилизации

Розалия Кюртева
География и икономика/История и цивилизации

Калин Цветков
История и цивилизации

Величко Костадинов
География и икономика

Албена Янева
История и цивилизации

ПРИРОДНИ НАУКИ-човекът и природата/ХООС/БЗО

Цвета Костадинова
Човекът и природата/Химия и опазване на околната среда

Милена Атанасова
Човекът и природата/Биология и здравно образование

Аделина Трифонова
Човекът и природата

МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Веселин Жечев

Веско Иванов

Веселин Николов

Мариана Жечева

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Петър Анев

Васил Василев

Стоян Ангелов

Николай Деливански

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Даниела Димитрова

НАЧАЛЕН КУРС

Елена Линева

Надя Доневска

Атанаска Стоева

Фани Кънева

Илиана Славова

Екатерина Бонева

Мина Василева

Костадинка Пеева

Мария Църцева

ДаниелаРадичева

Веска Джамова

Велислава Димитрова

Веселина Дашева

Боряна Топалова

Нели Пиринчева

Илиана Николова

Василка Петрова

Мариана Аргирова-Жекова

Румяна Трендафилова

УЧИТЕЛИ – ГЦОУД

Пенка Тинкова
ЦДО 1 а клас

Мирослава Куртева
ЦДО 3 б, 3 в клас

Даниела Гогова
ЦДО 3 в, 3 г клас

Илияна Шотлекова
ЦДО 2 г клас

Мариана Аргирова – Жекова
ЦДО 2 б клас

Марияна Гълъбинова ЦДО 4 в, 4 г клас

Христо Добрев
ЦДО 2 в клас

Татяна Николова
ЦДО 3 а, 3 в клас

Даниела Георгиева
ЦДО 1 в клас

Милена Трингова
ЦДО 1 б клас

Силвия Христозова
ЦДО 1 г клас

Григор Пончев
ЦДО 2 а клас

Огюн Реджеб
ЦДО 4 а, 4 б клас

Любомира Кръстанова

Ж.Стоева

Димитър Запрянов

Весела Горалова

Николина Иванчовска

Росица Иванова

Радка Загорчева

Туркян Камберова

Верка Атанасова