Колектив

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I”

РЪКОВОДСТВО

Анета Вълева

Гергана Янева

Васил Начев

Константин Генов

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Петър Ганев

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Димитрия Цветанова

Стратия Тодоров

Галина Стоева

Мария Костова

Крум Йовков

Цветелина Самарова

Йорданка Траянова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Петя Белокапова

София Гаргова

Пенка Матеева

Мария Згурова

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Антоанета Тодорова

Деляна Гергова

Пенка Мишевска

Красимир Кръчмаров

Вяра Христова

Деляна Кънчева

Надежда Салабашева

Маруся Тодорова

ПРИРОДНИ НАУКИ

Калин Цветков

Милена Атанасова

Цвета Костадинова

Величко Костадинов

Аделина Трифонова

Албена Янева

МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Донка Гугова

Веселин Жечев

Веско Иванов

Веселин Николов

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Петър Анев

Васил Василев

Стоян Ангелов

Николай Деливански

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА

Стоян Арнаудов

Валентина Рангелова

Даниела Димитрова

НАЧАЛЕН КУРС

Елена Линева

Надя Доневска

Атанаска Стоева

Фани Кънева

Екатерина Бонева

Мина Василева

Костадинка Пеева

Мария Църцева

ДаниелаРадичева

Мирослава Куртева

Веска Джамова

Велислава Димитрова

Веселина Дашева

Боряна Топалова

Нели Пиринчева

Илиана Николова

Василка Петрова

Мариана Аргирова-Жекова

Румяна Трендафилова

Маргарита Герданикова

УЧИТЕЛИ – ГЦОУД

Пенка Тинкова

Даниела Гогова

Илияна Шотлекова

Христо Добрев

Росица Костадинова

Милка Крушкова

Марияна Гълъбинова

Татяна Николова

Милена Трингова

Румяна Иванова

Даниела Георгиева

Любомира Кръстанова

Ж.Стоева

Димитър Запрянов

Весела Горалова

Николина Иванчовска

Лиляна Несторова

Радка Загорчева

Туркян Камберова

Верка Атанасова