Колектив

Екип от професионалисти с дългогодичен опит

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I”

РЪКОВОДСТВО

Иванка Василева

Константин Генов

Васил Начев

Гергана Янева

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Петър Ганев

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Димитрия Цветанова

Стратия Тодоров

Мария Костова

Крум Йовков

Цветелина Самарова

Йорданка Траянова

Даниела Читакова

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Петя Белокапова

София Гаргова

Пенка Матеева

Мария Згурова

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Антоанета Тодорова

Деляна Гергова

Пенка Мишевска

Красимир Кръчмаров

Вяра Христова

Деляна Кънчева

Надежда Салабашева

Христо Тодоров

ПРИРОДНИ НАУКИ

Розалия Кюртева

Калин Цветков

Милена Атанасова

Цвета Костадинова

Величко Костадинов

Аделина Трифонова

Албена Янева

МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Донка Гугова

Веселин Жечев

Веско Иванов

Веселин Николов

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Петър Анев

Васил Василев

Стоян Ангелов

Николай Деливански

ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА

Стоян Арнаудов

Валентина Рангелова

Даниела Димитрова

НАЧАЛЕН КУРС

Елена Линева

Надя Доневска

Атанаска Стоева

Фани Кънева

Екатерина Бонева

Мина Василева

Костадинка Пеева

Мария Църцева

ДаниелаРадичева

Мирослава Куртева

Веска Джамова

Велислава Димитрова

Веселина Дашева

Боряна Топалова

Нели Пиринчева

Илиана Николова

Василка Петрова

Мариана Аргирова-Жекова

Румяна Трендафилова

Маргарита Герданикова

УЧИТЕЛИ – ГЦОУД

Пенка Тинкова

Даниела Гогова

Илияна Шотлекова

Христо Добрев

Румяна Иванова

Илиана Славова

Марияна Гълъбинова

Татяна Николова

Милена Трингова

Даниела Георгиева

Златка Кабакова

Огюн Реджеб

Любомира Кръстанова

Ж.Стоева

Димитър Запрянов

Весела Горалова

Николина Иванчовска

Росица Иванова

Радка Загорчева

Туркян Камберова

Верка Атанасова