Колектив

Екип от професионалисти с дългогодишен опит

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I”

РЪКОВОДСТВО

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК/ПСИХОЛОГ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Димитрия Цветанова
[email protected]

Стратия Тодоров
[email protected]

Крум Йовков
[email protected]

Цветелина Самарова
[email protected]

Йорданка Траянова
[email protected]

Даниела Читакова
[email protected]

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА и информационни технологии, компютърно моделиране

Антоанета Тодорова
[email protected]

Деляна Гергова
[email protected]

Пенка Мишевска
[email protected]

Красимир Кръчмаров
[email protected]

Деляна Кънчева
[email protected]

Надежда Салабашева
[email protected]

Христо Тодоров
[email protected]

География и икономика/История и цивилизации

Розалия Кюртева
География и икономика/История и цивилизации
[email protected]

Калин Цветков
История и цивилизации
[email protected]

Величко Костадинов
География и икономика
[email protected]

Албена Янева
История и цивилизации
[email protected]

ПРИРОДНИ НАУКИ-човекът и природата/ХООС/БЗО

Цвета Костадинова
Човекът и природата/Химия и опазване на околната среда
[email protected]

Милена Атанасова
Човекът и природата/Биология и здравно образование
[email protected]

Аделина Трифонова
Човекът и природата
[email protected]

МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Веселин Жечев
veselin.zhechev

Веско Иванов
[email protected]

Веселин Николов
[email protected]

Мариана Жечева
[email protected]

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Стоян Ангелов
[email protected]

Николай Деливански
[email protected]

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Даниела Димитрова
[email protected]

НАЧАЛЕН КУРС

Атанаска Стоева
[email protected]

Илиана Славова
[email protected]

Екатерина Бонева
[email protected]

Костадинка Пеева
[email protected]

ДаниелаРадичева
[email protected]

Велислава Димитрова
[email protected]

Веселина Дашева
[email protected]

Боряна Топалова
[email protected]

Нели Пиринчева
[email protected]

Илиана Николова
[email protected]

Василка Петрова
[email protected]

Мариана Аргирова-Жекова
[email protected]

Румяна Трендафилова
[email protected]

УЧИТЕЛИ – ГЦОУД

Пенка Тинкова
ЦДО 1 а клас
[email protected]

Мирослава Куртева
ЦДО 3 б, 3 в клас
[email protected]

Даниела Гогова
ЦДО 3 в, 3 г клас
[email protected]

Илияна Шотлекова
ЦДО 2 г клас
[email protected]

Мариана Аргирова – Жекова
ЦДО 2 б клас
[email protected]

Марияна Гълъбинова ЦДО 4 в, 4 г клас
[email protected]

Христо Добрев
ЦДО 2 в клас
[email protected]

Татяна Николова
ЦДО 3 а, 3 в клас
[email protected]

Даниела Георгиева
ЦДО 1 в клас
[email protected]

Милена Трингова
ЦДО 1 б клас
[email protected]g

Силвия Христозова
ЦДО 1 г клас
[email protected]

Григор Пончев
ЦДО 2 а клас
[email protected]

Огюн Реджеб
ЦДО 4 а, 4 б клас
[email protected]

Любомира Кръстанова
[email protected]

Димитър Запрянов
[email protected]

Весела Горалова
[email protected]

Николина Иванчовска
[email protected]

Росица Иванова
[email protected]

Радка Загорчева
[email protected]

Туркян Камберова
[email protected]

Верка Атанасова
[email protected]