Профил на купувача

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019 г./2020г.,2020г./2021г. и 2021г./2022 г.

Система за финансово управление и контрол във ОУ Княз Александър I

Система за финансово управление и контрол Система за финансово управление и контрол във ОУ Княз Александър I Система за финансово управление и контрол във ОУ Княз Александър I

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

Обществена поръчка за доставка на учебници от І до VІІ клас за учебната 2014/2015 година

Обществена поръчка за доставка на учебници Обществена поръчка за доставка на учебници от І до VІІ клас за учебната 2014/2015 година Обществена поръчка за доставка на учебници от І до VІІ клас за учебната 2014/2015 година