Профил на купувача

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019 г./2020г.,2020г./2021г. и 2021г./2022 г.

Публична покана за доставка на закуски или плод за 2016 г.

Публична покана за доставка на закуски или плод за 2016 г. Публична покана за доставка на закуски или плод за 2016 г. Публична покана за доставка на закуски или плод за 2016 г.

Система за финансово управление и контрол във ОУ Княз Александър I

Система за финансово управление и контрол Система за финансово управление и контрол във ОУ Княз Александър I Система за финансово управление и контрол във ОУ Княз Александър I

Публична покана за доставка на закуски или плод за 2015 г.

Публична покана за доставка на закуски или плод за 2015 г. Публична покана за доставка на закуски или плод за 2015 г. Публична покана за доставка на закуски или плод за 2015 г.

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

Обществена поръчка за доставка на учебници от І до VІІ клас за учебната 2014/2015 година

Обществена поръчка за доставка на учебници Обществена поръчка за доставка на учебници от І до VІІ клас за учебната 2014/2015 година Обществена поръчка за доставка на учебници от І до VІІ клас за учебната 2014/2015 година

Публична покана за доставка на закуски или плод за 2014 г.

Публична покана за доставка на закуски или плод за 2014 г. Публична покана за доставка на закуски или плод за 2014 г. Публична покана за доставка на закуски или плод за 2014 г.

Scroll Up