ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – 22.06.22-27.06.2022

Тема на обучението – „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА,ВЪЗМОЖНОСТИ И РЕШЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА“ Място на провеждането – ОУ „Княз Александър I” – електронна среда (Google Meet) Период на провеждането – 22.06.2022 г. – 27.06.2022 г. – 8 академични часа обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)  – 22.06.2022 г.; – 8 академични часа в дистанционна форма от …

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ – 22.06.22-27.06.2022 Read More »