Обучения

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
– 07-08 септември 2022

Тема на обучението – „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В УЧИЛИЩЕ И РАБОТА С ГРУПА С УЧЕНИЦИ“ Място на провеждането – ОУ „Княз Александър I” – Актова зала Период на провеждането – 07.09.2022 г. – 08.09.2022 г. – 8 академични часа обучение присъствена форма Начален и краен час – 12.30 – 16.30 часа Наименование на обучителната организацията – „ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД  Броя на …

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
– 07-08 септември 2022
Read More »

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
– 22-27 юни 2022

Тема на обучението – „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА,ВЪЗМОЖНОСТИ И РЕШЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА“ Място на провеждането – ОУ „Княз Александър I” – електронна среда (Google Meet) Период на провеждането – 22.06.2022 г. – 27.06.2022 г. – 8 академични часа обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)  – 22.06.2022 г.; – 8 академични часа в дистанционна форма от …

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
– 22-27 юни 2022
Read More »