Обществен съвет

Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 07.10.2020

Проведено Събрание На Обществен Съвет Към ОУ”Княз Александър I” На 07.10.2020 Проведено Събрание На Обществен Съвет Към ОУ”Княз Александър I” На 07.10.2020 Членове на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I”

Отчет на дейността на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 14.09.2020

Отчет на дейността на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 14.09.2020 Отчет на дейността на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 14.09.2020 Членове на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I”

Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 04.09.2020

Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 04.09.2020 Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 04.09.2020 Членове на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I”

Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 01.07.2020

Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 01.07.2020 Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 01.07.2020 Членове на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I”

Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 04.03.2020

Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 04.03.2020 Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 04.03.2020 Членове на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I”

Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 13.01.2020

Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 13.01.2020 Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 13.01.2020 Членове на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I”

Заповед за изборно събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I”

Заповед За Изборно Събрание На Обществен Съвет Към ОУ”Княз Александър I” Заповед За Изборно Събрание На Обществен Съвет Към ОУ”Княз Александър I” Заповед За Изборно Събрание На Обществен Съвет Към ОУ”Княз Александър I”

Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 16.08.2018

Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 16.08.2018 Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 16.08.2018 Членове на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I”

Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 13.06.2017

Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 13.06.2017 Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 13.06.2017 Членове на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I”