Covid-19

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 11.11.2020 г.

Към 11.11.2020 Г. + ИНСТРУКТАЖ Към 11.11.2020 Г. + ИНСТРУКТАЖ ИНСТРУКТАЖ COVID 19ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” Към дата 11.11.2020 г. са налице данни от родител за:1.  един карантиниран ученик  от 3 клас, контактен на болен с Covid-19.2.  един карантиниран ученик  от 6 клас, контактен на болен с Covid-19.3.  един карантиниран учител, …

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 11.11.2020 г. Read More »

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 10.11.2020 г

Към 10.11.2020 Г. Към 10.11.2020 Г. Към дата 10.11.2020 г. са налице данни от родител на ученик с положителен тест за Covid-19 от 6  клас.Предприети мерки към дата 10.11.2020 г.:–         Карантиниране на ученик от 6  клас за срок от 14 дни, считано от 09.11.2020 г.–         Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите …

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 10.11.2020 г Read More »

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 09.11.2020 г

Към 09.11.2020 Г. Към 09.11.2020 Г. Към дата 09.11.2020 г. са налице данни от родител за:1. двама карантинирани ученици от 1 клас, контактни на болен с Covid-19.2. един карантиниран ученик  от 2 клас, контактен на болен с Covid-19.3. един карантиниран ученик  от 5 клас, контактен на болен с Covid-19.4. един карантиниран ученик  от 6 клас, контактен на болен с …

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 09.11.2020 г Read More »

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 06.11.2020 г

Към 06.11.2020 Г. Към 06.11.2020 Г. Към дата 06.11.2020 г. са налице данни за ученик от 6 а клас с положителен резултат за COVID-19. Ученикът не е посещавал училище повече от 10 дни и не се налага карантиниране на паралелката.Предприети мерки към дата 06.11.2020 г.:– Карантиниране на ученика от 6 а клас за срок от 10 дни, …

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 06.11.2020 г Read More »

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 05.11.2020 г – продължение

Към 05.11.2020 Г. Към 05.11.2020 Г. Поради доказан положителен /+/ тест за коронавирус на ученик от 5 б клас се налага карантиниране на паралелката. От 05.11.2020 г. (четвъртък) се организира ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние/, съгласно настоящето седмично разписание.  Ще Ви информираме за следващите стъпки след получаване на предписанията от РЗИ.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 04.11.2020 г – продължение

Към 04.11.2020 Г. Към 04.11.2020 Г. Поради доказан положителен /+/ тест за коронавирус на ученик от 6 в клас се налага карантиниране на паралелката. От днес, 04. 11.2020 г. (сряда) се организира ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние/, съгласно настоящето седмично разписание.  Ще Ви информираме за следващите стъпки след получаване на предписанията от РЗИ.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 04.11.2020 г

Към 04.11.2020 Г. Към 04.11.2020 Г. Към дата 04.11.2020 г. са налице данни за  карантинирани ученици:– 1 клас – 1 ученик;– 5 клас – 5 ученици;– 6 клас – 1 ученик с положителен тест;Предприети мерки към дата 04.11.2020 г.:Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от …

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 04.11.2020 г Read More »

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 03.11.2020 г

Към 03.11.2020 Г. Към 03.11.2020 Г. Към дата 03.11.2020 г. са налице данни за  карантинирани ученици и учители:– 3 клас – 2 ученици;– 5 клас – 1 ученик;– 6 клас – 1 ученик;– 7 клас – 1 ученик;– един учител е карантиниран като контактен от болен от COVID-19.Предприети мерки към дата 03.11.2020г.:Задължително носене на маски …

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 03.11.2020 г Read More »

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 30.10.2020 г

Към 30.10.2020 Г. Към 30.10.2020 Г. Към дата 30.10.2020 г. са налице данни за положителен тест за  Covid-19 на учител.Предприети мерки към дата 30.10.2020 г.:–         Карантиниране на учителя за срок от 14 дни, считано от 29.10.2020 г., по информация на РЗИ.–         Задължително носене на маски от учителите и учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите …

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 30.10.2020 г Read More »

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 26.10.2020 г

Към 26.10.2020 Г. Към 26.10.2020 Г. Към дата 26.10.2020 г. са налице данни от родител за карантиниран ученик от 5  клас, с положителен тест за Covid-19. Предприети мерки към дата 26.10.2020г.:Карантиниране на ученика от 5 клас за срок от 14 дни, считано от 19.10.2020г., по информация на родителя на ученика.Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано …

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 26.10.2020 г Read More »

Scroll Up