Covid-19

ЗАПОВЕДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНА 2021 – 2022 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ: Уважаеми родители и ученици, моля да се запознаете със следните заповеди: Заповед – готовност за работа >> Заповед – насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка >> Заповед – правила за обучение в ел.среда и правила за превключване от присъствено в ОРЕС >> Заповед – …

ЗАПОВЕДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНА 2021 – 2022 г. Read More »