Новини

ЗАПОВЕДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНА 2021 – 2022 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ: Уважаеми родители и ученици, моля да се запознаете със следните заповеди: Заповед – готовност за работа >> Заповед – насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка >> Заповед – правила за обучение в ел.среда и правила за превключване от присъствено в ОРЕС >> Заповед – …

ЗАПОВЕДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНА 2021 – 2022 г. Read More »

Заповед на директора относно откриването на учебната 2021/2022 г.

Уважаеми родители и ученици,Молим да се запознатете с приложената заповед на директора на училището отностно откриванетона учебната година и започването на учебните занятия.С уважениеРъководството на ОУ “Княз Александър I” ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ОТНОСНО ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. КЪМ ЗАПОВЕДТА

кабинети родителска среща I и V клас

Уважаеми родители, Родителската среща за учениците от 1. и 5. клас ще се проведе в следните кабинети: 1а – 3 кабинет – г-жа Нели Пиринчева 1б – 4 кабинет – г-жа Фани Кънева 1в – 5 кабинет – г-жа Екатерина Бонева 1г – 6 кабинет – г-жа Мина Василева 5а – 23 кабинет – г-н …

кабинети родителска среща I и V клас Read More »

информация неучебни, но присъствени дни за учебната 2021/ 2022 г

На вниманието на работещи в училището, класни ръководители, ученици и техните родители:През учебната 2021/2022 година, в ОУ “Княз Александър I” за неучебни, но присъствени дни са обявени със заповед следните дати: 20 октомври 2021 г. – Патронен празник 31 март 2022 г. – Спортен празник 23 май 2022 г. – Спортен празник Ръководството на ОУ …

информация неучебни, но присъствени дни за учебната 2021/ 2022 г Read More »

08.09.2021 г. – родителска среща – 1 и 5 клас

Уважаеми родители на ученици от 1 и 5 клас, На 08.09.2021 г. в ОУ “Княз Александър I” ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от 1 и 5 класот 18.00 часа при спазване на задължителните противоепидемични мерки. Молим, да присъства само по 1 родител /представител/ на дете. Във фоайето на училището ще има …

08.09.2021 г. – родителска среща – 1 и 5 клас Read More »

На вниманието на родителите на първокласниците относно отпускане на еднократна помощ

На вниманието на родителите на първокласниците относно отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година: Във връзка с получено писмо с изх. № ДАЕУ-13100/ 05.08.2021 г. от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ Ви информираме за следното: