Новини

Заповед на директора относно откриването на учебната 2021/2022 г.

Уважаеми родители и ученици,Молим да се запознатете с приложената заповед на директора на училището отностно откриванетона учебната година и започването на учебните занятия.С уважениеРъководството на ОУ “Княз Александър I” ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ОТНОСНО ОТКРИВАНЕТО НА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. КЪМ ЗАПОВЕДТА

кабинети родителска среща I и V клас

Уважаеми родители, Родителската среща за учениците от 1. и 5. клас ще се проведе в следните кабинети: 1а – 3 кабинет – г-жа Нели Пиринчева 1б – 4 кабинет – г-жа Фани Кънева 1в – 5 кабинет – г-жа Екатерина Бонева 1г – 6 кабинет – г-жа Мина Василева 5а – 23 кабинет – г-н …

кабинети родителска среща I и V клас Read More »

информация неучебни, но присъствени дни за учебната 2021/ 2022 г

На вниманието на работещи в училището, класни ръководители, ученици и техните родители:През учебната 2021/2022 година, в ОУ “Княз Александър I” за неучебни, но присъствени дни са обявени със заповед следните дати: 20 октомври 2021 г. – Патронен празник 31 март 2022 г. – Спортен празник 23 май 2022 г. – Спортен празник Ръководството на ОУ …

информация неучебни, но присъствени дни за учебната 2021/ 2022 г Read More »

08.09.2021 г. – родителска среща – 1 и 5 клас

Уважаеми родители на ученици от 1 и 5 клас, На 08.09.2021 г. в ОУ “Княз Александър I” ще се проведе родителска среща за родителите на учениците от 1 и 5 класот 18.00 часа при спазване на задължителните противоепидемични мерки. Молим, да присъства само по 1 родител /представител/ на дете. Във фоайето на училището ще има …

08.09.2021 г. – родителска среща – 1 и 5 клас Read More »

На вниманието на родителите на първокласниците относно отпускане на еднократна помощ

На вниманието на родителите на първокласниците относно отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година: Във връзка с получено писмо с изх. № ДАЕУ-13100/ 05.08.2021 г. от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ Ви информираме за следното:

НЕЗАЕТИ МЕСТА В V КЛАС СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ЗАПИСВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ ПО РЕДА НА ЖЕЛАНИЯТА УЧЕНИЦИ

Забележка: Класираните ученици трябва задължително да се запишат от родителите на 15 юли 2021 г. /четвъртък/ до 16:30 часа. VА клас – 1 свободно място Приет ученик с входящ номер: 210511130 VБ клас – 6 свободни места Приети ученици с входящи номера: 210510076 210510089 210511096 210519290 210510063 210703408 VВ клас – 2 свободни места Приети …

НЕЗАЕТИ МЕСТА В V КЛАС СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА НА ЗАПИСВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ ПО РЕДА НА ЖЕЛАНИЯТА УЧЕНИЦИ Read More »

КЛАСИРАНЕ И СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В V КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

Уважаеми родители, поради големия брой кандидати, ОУ „Княз Александър I “ увеличава броя на паралелките. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА паралелка с допълнителна подготовка по бел 5 а КЛАС ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА паралелка с допълнителна подготовка по МАТЕМАТИКА 5 Б КЛАС ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА паралелка с допълнителна подготовка по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 5 В КЛАС ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА паралелка с допълнителна подготовка по история и география …

КЛАСИРАНЕ И СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В V КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. Read More »

ПРОГРАМА “ОТНОВО ЗАЕДНО” – актуална информация към 25.08.2021

Уважаеми родители, Здравейте!Молим да обновите информацията за програмата “Отново заедно” със следния текст: Уважаеми родители, Съгласно съобщение от РУО-Пловдив, Ви информираме, че от 25.08.2021 г. се преустановяват всички планирани туристически пътувания по НП “Отново заедно”, включително и тези, към които има анекси за пренасочване към други области на страната, поради влошената епидемична обстановка в цяла …

ПРОГРАМА “ОТНОВО ЗАЕДНО” – актуална информация към 25.08.2021 Read More »

подаване на заявления, училищен прием и срокове за записване в 5. клас през учебната 2021/2022 г.

Подаването на заявленията за класиране ще става по електронен път на  e-mail: 5klas2021@ka1.bg  ================================================== НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 г. 1. Желаещите да бъдат записани в V клас (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж паралелки) за учебната 2021-2022г. трябва да подадат от 01.07.2021 г. до 09.07.2021г. вкл. до 17.00 …

подаване на заявления, училищен прием и срокове за записване в 5. клас през учебната 2021/2022 г. Read More »