ОУ Княз Александър I

Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 01.12.2016

Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 01.12.2016 Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 01.12.2016 Членове на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I”

Система за финансово управление и контрол във ОУ Княз Александър I

Система за финансово управление и контрол Система за финансово управление и контрол във ОУ Княз Александър I Система за финансово управление и контрол във ОУ Княз Александър I

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки

Обществена поръчка за доставка на учебници от І до VІІ клас за учебната 2014/2015 година

Обществена поръчка за доставка на учебници Обществена поръчка за доставка на учебници от І до VІІ клас за учебната 2014/2015 година Обществена поръчка за доставка на учебници от І до VІІ клас за учебната 2014/2015 година