ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА 2023 – РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ

Относно състезания 2023:

Подробности за състезанията и датите на провеждане тук.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА 2023

  • ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ ДА СЕ ЯВЯТ В ДЕНЯ НА СЪОТВЕТНОТО СЪСТЕЗАНИЕ В 14.00 ЧАСА ПРЕД СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО НА УЛ. “ХАН КУБРАТ” № 15.
  • ВСЕКИ УЧЕНИК ДА НОСИ ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ /УЧЕНИЧЕСКА КАРТА/, ХИМИКАЛИ И ЧЕРТОЖНИ ИНСТРУМЕНТИ /ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА/.

Разпределението по зали за всяко отделно състезание проверете тук:

български език и литература - 02.06.2023
математика - 05.06.2023
английски език - 06.06.2023
човекът и обществото - 07.06.2023

Екипът на ОУ “Княз Александър I”