Информация за прием в V клас за учебната 2023/2024 г. – Заявление за участие в училищните състезания на ОУ “Княз Александър I”

Уважаеми родители,

Заявление за участие в училищните състезания на ОУ “Княз Александър I”, гр. Пловдив, които са включени в критерии при реализирането на училищния план-прием в V клас за учебната 2023/ 2024 г. можете да подадете чрез попълване на следния Google формуляр:

Краен срок за подаване на заявление чрез попълване на формуляра: 19.05.2023, до 16:30 ч.
Краен срок за получаване на входящ номер на заявлението: 23.05.2023, до 16:30 ч.
Ако не сте получили писмо с посочен входящ номер до тази дата, моля пишете на email: [email protected]
С пожелание за успешни състезателни дни!

Екипът на ОУ “Княз Александър I”