ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
–  27 април 2023

  1. Тема на обучението „Спазване на Правилата за информационна сигурност и най-често допускани грешки при провеждане на НВО“
  • Форма на обучение – практически семинар
  • Място на провеждането – ОУ „Княз Александър I”, град Пловдив
  • Период на провеждането – 27.04.2023 г. с начален час 09.00 часа
  • Брой академични часове – 4
  • Обща цена на обучението (прогнозна) – 200 лв
  • Целева група – Педагогически специалисти
  • Наименование на обучителната организация – Дигитална учителска академия ОРАК
  • Брой на педагогическите специалисти – до 70