Презентация I клас за учебната 2023/2024 г.

Уважаеми родители и ученици,

Прилагаме презентация за първи клас, с която може да се запознаете тук:

Екипът на ОУ “Княз Александър I”