VIII-ма РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на началните учители от област Пловдив: „УЧИЛИЩЕТО – МЯСТО ЗА ДЕЦА“

Днес беше вторият ден от VIII-мата РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на началните учители от област Пловдив: „УЧИЛИЩЕТО – МЯСТО ЗА ДЕЦА“, провела св от 06.04. – 07.04.2023 г. в СПА хотел „Аугуста“, град Хисаря.
На събитието присъстваха зам.-министър на образованието и науката г-жа Мария Гайдарова и г-жа Антоанета Пакова, началник на РУО-Пловдив.
Г-жа Илияна Шотлекова получи грамота за нейната презентация на тема “Иновативни практики при работа със семена, почва и растения в заниманията по интереси”.
Заедно с г-жа Линева, двете споделиха, че конференцията е била изключително интересна, полезна и им е дала нови идеи и насоки за още успешни реализации.
Поздравления!

Екипът на ОУ “Княз Александър I”