Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за нуждите на учениците от I до VII клас за учебната 2023-2024 година при ОУ „Княз Александър I“, град Пловдив

Пряко договаряне

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за нуждите на учениците от I до VII клас
за учебната 2023-2024 година при ОУ „Княз Александър I“, град Пловдив