ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
–  05 април 2023

  1. Тема на обучението – „Работа с деца и ученици със специални образователни потребности. Изграждане на позитивна, приемна и подкрепяща среда за деца и ученици със специални образователни потребности“
  • Форма на обучение – практически семинар
  • Място на провеждането – ОУ „Княз Александър I”, град Пловдив
  • Период на провеждането – 05.04.2023 г. с начален час 13.30 часа
  • Брой академични часове – 16
  • Обща цена на обучението (прогнозна) – 1300 лв
  • Целева група – Педагогически специалисти
  • Наименование на обучителната организация – РААБЕ България ЕООД
  • Брой на педагогическите специалисти – до 20