Относно резултати от Национално състезание “Ключът на музиката”

Информация за класираните за областен кръг ученици и техните резултати

могат да бъдат получени от класните ръководители и/или преподавателите по музика”.