ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
–  11-12 февруари 2023

  1. Тема на обучението – „Разработка на инструментариум за входящ, текущ/тематичен контрол по история и цивилизации“
  • Форма на обучение – обучителен курс
  • Място на провеждането – актовата зала на Спортно училище „Васил Левски“-Пловдив
  • Период на провеждането – 11-12.02.2023 г.
  • Брой академични часове – 16
  • Обща цена на обучението (прогнозна) – 58 лв
  • Целева група – Учители по ИЦ
  • Наименование на обучителната организация – Център за оценка на предучилищното и училищното образование (ЦОПУО)
  • Брой на педагогическите специалисти – 1