ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
–  18 февруари 2023

  1. Тема на обучението – „Изпитите по български език и литература в 7., 10. и 12. клас“
  • Форма на обучение – обучителен курс
  • Място на провеждането – НДК, зала 11 (кино „Люмиер“)
  • Период на провеждането – 18.02.2023 г.
  • Брой академични часове – 16
  • Обща цена на обучението (прогнозна) – 60 лв
  • Целева група – Учители по БЕЛ
  • Наименование на обучителната организация – „Асоциация Българика“ с подкрепата на „БГ Учебник“ и Национален дворец на културата
  • Брой на педагогическите специалисти – 1