Олимпиада по биология и здравно образование

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе в сигурна електронна среда на 27.01.2023 г. (петък) с актуализиран час от 10:00 часа.

Ръководството на ОУ “Княз Александър I”