Срещи с родители

Уважаеми родители,

Във връзка с изпълнение на Годишния план за дейността на ОУ “Княз Александър I” за периода 19.01. – 15.02.2023 г., Ви информираме, че срещите с родителите ще се проведат по следния ред и начин:

 • 7 клас присъствена среща с родителите на 30.01.2023 г. / понеделник/, 18:00 ч.
 • 6 клас виртуална среща с родителите на 13.02.2023 г. / понеделник/, 18:00 ч.
 • 5 клас виртуална среща с родителите на 15.02.2023 г. /сряда/ , 18:00 ч.
 • 4 клас присъствена среща с родителите на 19.01.2023 г. / четвъртък/, 18:00 ч.
 • 3 клас присъствена среща с родителите на 08.02.2023 г. / сряда/, 18:00 ч.
 • 2 клас виртуална среща с родителите на 19.01.2023 г. / четвъртък/, 19:00 ч.
 • 1 клас виртуална среща с родителите на 19.01.2023 г. / четвъртък/, 18:00 ч.
  Дискусия по:
 • 1. Успеха и развитието им в процеса на обучение, възпитание и социализация, за спазването на правилата в училището и на Етичния кодекс с цел приобщаване към училищната общност;
 • 2. Възможности за развитие – формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученика, за определения график на допълнителното обучение и на допълнителните консултации по учебни предмети;
 • 3. Допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване;
 • 5. Представяне на проект за включване на училището в списъка на иновативните училища за 2023/2024 г.

При промяна на обстоятелствата, ще бъдете информирани своевременно.

Екипът на ОУ “Княз Александър I”