ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
– 01 октомври 2022

  1. Тема на обучението – „Обучението по компютърно моделиране в III и в IV клас” 
  • Място на провеждането – дистанционно обучение
  • Период на провеждането – 01.10.2022 г.

– 16 академични часа в дистанционна форма

  • Начален и краен час – 08.30 – 16.30 часа
  • Наименование на обучителната организация – Център “Интерактивно обучение” – Варна
  • Брой на педагогическите специалисти – 1