ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
– 02 март 2022

  1. Тема на обучението – „Работа с родители. Решаване на практически казуси възникнали при взаимоотношенията с тях“
    (вътрешноинституционален дискусионен форум в електронна среда)
  • Място на провеждането – ОУ “Княз Александър I” – в електронна среда  (Google Meet)
  • Период на провеждането – 02.03.2022 г.

– 2 академични часа обучение от разстояние в електронна среда  – 02.03.2022 г.

– 4 академични часа в дистанционна форма – 02.03.2022 г.

  • Начален и краен час – 09.00 – 13.00 часа
  • Наименование на обучителната организация – “Юнивърсъл Скул” ЕООД
  • Брой на педагогическите специалисти – 55