ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
– 02 октомври 2021

  1. Тема на обучението – „Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти посредством запознаването

им с нормативната уредба относима към системата на образованието за адекватна реакция спрямо агресията

на ученици, родители и общественост“

  • Място на провеждането – ОУ “Княз Александър I” – присъствено
  • Период на провеждането – 02.10.2021 г.

– 16 академични часа обучение 

  • Начален и краен час – 08.30 – 16.30 часа
  • Наименование на обучителната организация – “Коректив Експрес” ООД
  • Брой на педагогическите специалисти – 60