Покана за отчетно-изборно събрание на Обществен съвет – 12/12/2022

ПОКАНА

На основание „Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата” Ви каним да присъствате на отчетно-изборно събрание на Обществен съвет към ОУ ”Княз Александър I”, гр. Пловдив.
Събранието ще се проведе на 12.12.2022г. от 18.30 часа в Актовата зала на ОУ ”Княз Александър I”.

Пълната информация е налична в приложената покана (Изтегляне на поканата):

Ръководството на ОУ “Княз Александър I”