1160 квадратни метра пребоядисана площ, естетизирана учебна среда на учениците съпричастно постигнато с добротворчеството на родителите и подкрепата на класните ръководители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Признателни сме за Вашия труд. Както вие, така и ние го правим за първи път и то успешно. Когато работим и мислим заедно, по един и същи начин, задължително ще успеем. Искаме да Ви уверим, че ще представим достойно училището и ще защитим неговия авторитет във времето. Радост от постигане на непостижимото, от реализиране на едно добро дело, от подадена ръка. Благодарим Ви за неуморния труд, за екипността, за отговорността, за професионализма! Благодарим за най- нужната човешка черта загрижеността, за съпричастността!
Благодарим Ви!

ЕКИПЪТ НА ОУ “КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” БЛАГОДАРИ И НА ФИРМА “СИБОТА” ЕООД ЗА ОКАЗАНОТО СЪДЕЙСТВИЕ И ПОМОЩ!

Ръководството на ОУ “Княз Александър I”