Заповед за следващите неучебни дни и втора учебна смяна от 02.11.2022 г.

Уважаеми ученици, учители и родители,

Моля да се запознаете със следната заповед:

Ръководството на ОУ “Княз Александър I”