Тех Фест
– 21.10.2022

На 21 октомври в Дома на науката и техниката бе проведен Тех Фест за ученици от основните училища.

Нашите седмокласници имаха възможността да вземат участие в приложни демонстрации, работилници и различни занимания свързани със сглобяване на модели на машини и апарати.

Събитието е с фокус върху ранната кариерна ориентация и мотивация на учениците и запознаване с техническите професии.