Заповед за изборно събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I”