Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 01.12.2016