Проведено събрание на Обществен Съвет към ОУ”Княз Александър I” на 01.07.2020