График за първи срещи с родителите за учебната 2022/ 2023 г.

Уважаеми родители,

Запознайте се с графика за първа среща с родителите за учебната 2022-2023:

от ръководството на ОУ “Княз Александър I”