Информация – Неучебни, но присъствени дни и ваканции за учебната 2022/ 2023 г.

На вниманието на работещи в училището, класни ръководители, ученици и техните родители:

През учебната 2022/2023 година, в ОУ “Княз Александър I” за неучебни, но присъствени дни са обявени със заповед следните дати:

 • 20 октомври 2022 г. – Патронен празник
 • 21 октомври 2022 г. – Спортен празник
 • 22 май 2023 г. – Спортен празник

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 – 2023 година:

 •  29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
 • 24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
 • 01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна 
 • 08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I – VII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

 • 06.02.2023 г. – I – VII клас

Неучебни дни

 • 19.05.2023 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
 • 23.05.2023 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на
  професионална квалификация
 • 25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 13.06.2023 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване
  (НВО) в края на VII и на Х клас
 • 16.06.2023 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х
  клас

Край на втория учебен срок на учебната 2022 – 2023 година:

 • 16.05.2023г. – XII клас (13 учебни седмици)
 • 31.05.2023г. – І – III клас (14 учебни седмици)
 • 15.06.2023г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
 • 30.06.2023г. – VII (18 учебни седмици)

 

Иванка Василева
Директор на ОУ “Княз Александър I”