ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Уважаеми родители и ученици,

1. Тържественото откриване на учебната година ще се осъществи на 15.09.2022 г., както следва:
– за I и V клас: от 10:00 до 10:30 ч. – пред централен вход;
– за II, III, IV, VI и VII клас: от 10:30 до 11:00 ч. – влизане от входа в двора на училището и придвижване до класните стаи по етажи;
– за всички ученици от I до VII клас ще се проведе учебен час за откриване на учебната година от 11.00 до 11.40 ч. в класните стаи;
2. От 16.09.2022 г. се провеждат учебни часове по утвърдено седмично разписание – втора смяна за учениците от II до VII клас / I клас са целогодишно първа смяна /.

от ръководството на ОУ “Княз Александър I”