ОТНОСНО затруднение  за закупуване на ученически  униформи

Уважаеми родители,

Във връзка с настъпилото затруднение за закупуване на ученически униформи, Ви съобщаваме, че няма да има санкции за учениците, които са без униформа в срок до 25.09.2022 г.

от ръководството на ОУ “Княз Александър I”