ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
– 07-08 септември 2022

  1. Тема на обучението – „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В УЧИЛИЩЕ И РАБОТА С ГРУПА С УЧЕНИЦИ“
  • Място на провеждането – ОУ „Княз Александър I” – Актова зала
  • Период на провеждането – 07.09.2022 г. – 08.09.2022 г.

– 8 академични часа обучение присъствена форма

  • Начален и краен час – 12.30 – 16.30 часа
  • Наименование на обучителната организацията – „ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД 
  • Броя на педагогическите специалисти – 60