Родителска среща за I-ви и V-ти клас за учебната 2022/23 г. – 08.09.2022 г. от 18.00 часа

На вниманието родителите на бъдещите първокласници и петокласници!

Уважаеми родители,
На 08.09.2022 г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща.
 
Класните ръководители на първите класове ще се свържат с Вас за разпределението на учениците по паралелки.
 
Кабинети за провеждане на родителските срещи:
 
1.а клас – 3 кабинет
1.б клас – 4 кабинет
1.в клас – 5 кабинет 
1.г клас – 6 кабинет
 
5.а клас – 22 кабинет
5.б клас – 8 кабинет
5.в клас – 9 кабинет
5.г клас – 10 кабинет
5.д клас – 12 кабинет
5.е клас – 13 кабинет
5.ж клас – 14 кабинет

Очакваме Ви!
 
От ръководството на ОУ Княз Александър I, гр. Пловдив