Свободни места за прием в 5 клас за учебната 2022-2023 г

Уважаеми родители,

Свободните места за записване в ученици в 5. клас за учебната 2022-2023 г., са следните:

 

Свободни места след 2-ро класиране:

5 а – 2 места – попълват се от следните резерви:

 • номер 5199
 • номер 5141

5 б – 5 места – попълват се от следните резерви:

 • номер 5366
 • номер 5267
 • номер 5292
 • номер 5118
 • номер 5316

5 в – 1 място– попълват се от следните резерви:

 • номер 5295

5 г – 2 места– попълват се от следните резерви:

 • номер 5284
 • номер 5340

===========

5 д – 3 места:

 • определящ критерии при подаване на заявление: местоживеене, брат или сестра в същото училище и среден успех от удостоверението за завършен 4 клас.

5 е – няма свободни места

5 ж – няма свободни места

 

Краен срок за подаване на документи – 15.07.2022 г. до 12.00 часа