Срок за обявяване на свободните места за записване в ученици в 5. клас за учебната 2022-2023 г

Уважаеми родители,

Свободните места за записване в ученици в 5. клас за учебната 2022-2023 г., ще бъдат обявени на 11.07.2022 г. на сайта на училището.