Незаети места след изтичане на срока на записване и класиране на следващите по реда на желанията ученици в V клас ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

Уважаеми родители,

Публикуваме незаети места след изтичане на срока на записване и класиране на следващите по реда на желанията ученици в V клас през учебната 2022/2023 г.

ВСИЧКИ ПАРАЛЕЛКИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

  1. Приетите ученици трябва задължително да се запишат на 30.06.2022 г. /от 09.00 часа до 16.30 часа/, предоставяйки следните документи в сградата на училището – ул. „Хан Кубрат“ № 15:
  • Писмено заявление за преместване в ОУ „Княз Александър I“ от родителите съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО до директора на училището

Заявлението може да бъде свалено оттук и попълнено предварително. Необходимо е да бъде подписано и от двамата родители.

Ако родителите са разведени е необходимо да се представи документ за присъдени права над детето.

  • етап на основно образование.
  • Копие на Акт за раждане на детето.
  1. Пропусналите обявените срокове имат право за записване в V клас след приключване на кампанията при наличие на свободни места.

Комисия за прием в V клас, ОУ “Княз Александър I”, гр.Пловдив