КЛАСИРАНЕ И СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ В V КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

Уважаеми родители,

Публикуваме класирането по класове – за V клас през учебната 2022/2023 г.

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАЛЕЛКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАЛЕЛКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО МАТЕМАТИКА
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАЛЕЛКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАЛЕЛКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАЛЕЛКА
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАЛЕЛКА
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАЛЕЛКА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

  1. Класираните ученици трябва задължителнода се запишат от родителите  на 27.06.2022г., 28.06.2022г. или 29.06.2022г. /от 09.00 часа до 16.30 часа/, предоставяйки следните документи в сградата на училището – ул. „Хан Кубрат“ № 15:
  • Писмено заявление за преместване в ОУ „Княз Александър I“ от родителите съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО до директора на училището

Заявлението може да бъде свалено оттук и попълнено предварително. Необходимо е да бъде подписано и от двамата родители.

Ако родителите са разведени е необходимо да се представи документ за присъдени права над детето.

  • етап на основно образование.
  • Копие на Акт за раждане на детето.
  1.   Обявяване на броя на незаетите места след изтичане на срока на записване и класиране на следващите по реда на желанията ученици до запълване на свободните места –30 юни 2022 г. до 09.00 часа на сайта на училището (чрез входящите номера).
  2. Записване на следващите по реда на желанията ученици на 30.06.2022 г. /от 09.00 часа до 16.30 часа/, предоставяйки документите по т. 1.
  3. Учениците от ІV клас на ОУ „Княз Александър I“, които не са класирани в V a, V б, V в и V г класще бъдат записани V д, V е и V ж клас без родителите да подават заявления.
  4. Пропусналите обявените срокове имат право за записване в V клас след приключване на кампанията при наличие на свободни места.

Комисия за прием в V клас, ОУ “Княз Александър I”, гр.Пловдив