ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
– 22-27 юни 2022

  1. Тема на обучението –

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА,ВЪЗМОЖНОСТИ И РЕШЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА“

  • Място на провеждането – ОУ „Княз Александър I” – електронна среда (Google Meet)
  • Период на провеждането – 22.06.2022 г. – 27.06.2022 г.

– 8 академични часа обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)  – 22.06.2022 г.;

– 8 академични часа в дистанционна форма от 23.06.2022 г. до 27.06.2022 г.

  • Начален и краен час – 08.30 – 16.30 часа
  • Наименование на обучителната организацията – „ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ” ЕООД 
  • Броя на педагогическите специалисти – 66