РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЯ ПО СЛУЧАЙ „ДЕНЯ НА ДЕТЕТО“ – 2022

Уважаеми родители,

Публикуваме резултатите от състезанията по случай „Деня на детето” – 2022 г.

български език и литература - 04.06.2022
математика - 05.06.2022
английски език - 11.06.2022
история и география - 12.06.2022

Ученикът и неговият родител (настойник) могат да разгледат писмената работа от всяко състезание на 20.06.2022 г. от 9.00 ч. до 13.00 ч. в зала № 1A. Писмената работа не може да бъде снимана, записвана, отпечатвана и изнасяна от залата. Не се допуска разглеждане на писмени работи на други ученици.