ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 30.10.2020 г

Към дата 30.10.2020 г. са налице данни за положителен тест за  Covid-19 на учител.
Предприети мерки към дата 30.10.2020 г.:
–         Карантиниране на учителя за срок от 14 дни, считано от 29.10.2020 г., по информация на РЗИ.
–         Задължително носене на маски от учителите и учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.
–        Извършена е щателна дезинфекция на повърхностите в класните стаи и санитарните възли с разтвор с биоцидно действие.
–    Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището, публикуван на сайта на училището.
– Последно посещение на работното място на учителя е на 27.10.20г. и не се налага карантиниране на паралелките, според предписанията на РЗИ.

Scroll Up