Прием I клас 2022/2023 – важни дати и документи

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници:

1. Обявяването на резултатите с приетите деца от първо класиране се извършва на 03.06.2022 г. на електронната страница за прием и в деловодството на ОУ „Княз Александър I”.

2. Родителите на приетите деца писмено декларират желанието си детето им да бъде записано от 03.06.2022 г. до 09.06.2022 г. включително, на място в училището.

3. Свободните места след първо класиране се обявяват на 10.06.2022 г., а след второ класиране на 22.06.2022 г.,

4. Родителите на неприетите деца могат да подадат заявление за второ класиране в срок от 17.06.2022 г. до 23.06.2022 г. чрез електронната система за записване или като подадат Заявление по образец в училището.

5. Обявяването на резултатите с приетите деца от второ класиране се извършва на 28.06.2022 г., като записването на приетите деца се извършва от 30.06.2022 г. до 06.07.2022 г.

6. Обявяването на останалите свободни места след второ класиране се извършва на 08.07.2022 г. 7. След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване в училище, ако има останали свободни места.

Необходими документи за записване в I  клас:

  • Заявление за записване в първи клас – 2022 г. – Приложение 3  (генерира се от системата)
  • Копие от акта за раждане на детето
  • Удостоверение за завършена подготвителна група – оригинал
  • На място: попълват Декларация за съхранение и обработване на личните данни и бележка по образец, ако братя и сестри на детето са ученици в същото училище и получават информация за ученическите униформи.

Работно време на комисията по приема:

03.06.2022 >> от 09:30 – до 12:00 часа и от 12:30 – до 16:00 часа

останалите дни >> от 09:00 – до 12:00 часа и от 12.30 – до 16.00 часа

Председател на комисията по прием в I клас:

Гергана Янева, ЗДУД, gergana.yaneva@ka1.bg