ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С COVID-19 в ОУ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” към 04.11.2020 г

Към 04.11.2020 Г.

Към 04.11.2020 Г.

Към дата 04.11.2020 г. са налице данни за  карантинирани ученици:
– 1 клас – 1 ученик;
– 5 клас – 5 ученици;
– 6 клас – 1 ученик с положителен тест;
Предприети мерки към дата 04.11.2020 г.:
Задължително носене на маски от учениците в общите помещения, ежедневно дежурство, изпълнявано от учителите за спазване на противоепидемичните мерки от цялата училищна общност.
Щателна дезинфекция на повърхностите с разтвор с биоцидно действие.
Стриктно спазване на предвидените мерки за работа в условия на Covid-19 според плана на училището ,публикуван на сайта на училището.
Поддържане на постоянна връзка с РЗИ.
За спазването на противоепидемичните мерки, свързани със задължително носене на маски от учениците, разчитаме на съдействието на всички родители, които трябва да осигуряват ежедневната наличност на маска на своете дете.

Scroll Up