ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СЛУЧАЙ „ДЕНЯ НА ДЕТЕТО“

Относно състезания по случай „Деня на детето“, които ще се проведат на следните дати:

  • Български език и литература – 4.06.2022 г.
  • Математика – 5.06.2022 г.
  • Английски език – 11.06.2022 г.
  • История и география – 12.06.2022 г.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СЛУЧАЙ „ДЕНЯ НА ДЕТЕТО“:

Всички състезания се провеждат от 09.00 ч. до 11.00 ч.

Участниците да се явят в съответния ден пред сградата на училището в 8.30 ч., като предварително са проверили разпределението по зали (чрез входящия си номер).

Учениците ще се допускат в залите след повикване от квесторите.

Необходими пособия: ученическа карта,  химикал (син или черен) и чертожни инструменти.

Листове за белова и чернова ще бъдат раздадени.

Разпределението по зали за всяко отделно състезание проверете тук:

български език и литература - 04.06.2022
математика - 05.06.2022
английски език - 11.06.2022
история и география - 12.06.2022

Резултатите от всички състезания ще бъдат обявени до 9 ч. на 20.06.2022 г.

Ученикът и неговият родител (настойник) могат да разгледат писмената работа от всяко състезание на 20.06.2022 г. от 9.00 ч. до 13.00 ч. в зала № 1A. Писмената работа не може да бъде снимана, записвана, отпечатвана и изнасяна от залата. Не се допуска разглеждане на писмени работи на други ученици.