ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЯТА ПО СЛУЧАЙ „ДЕНЯ НА ДЕТЕТО“

Уважаеми родители,

Оттук може да свалите заявление за участие в състезания по случай „Деня на детето“, които ще се проведат на следните дати:

1. Български език и литература – 4 юни 2022 г.
2. Математика – 5 юни 2022 г.
3. Английски език – 11 юни 2022 г.
4. История и география – 12 юни 2022 г.

Заявления за участие в състезанията по случай „Деня на детето“ ще се подават в деловодството на училището от 09.05.2022 г. до 17.05.2022 г. включително, както и на 19.05.2022 г. от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. Няма такса за участие в състезанията.

(На 18.05 и 20.05.2022 г. училището е затворено поради провеждане на ДЗИ в 12.клас.)