Важна информация за прием в I клас

Уважаеми родители,

От 03.05.2022 г. (вторник) започва работата на комисията за прием в 1.клас.

Заявлението можете да подадете по един от двата начина:

1)      По електронен път (онлайн) в сайта priem.plovdiv.bg

2)      На хартиен носител – в деловодството на училището (на първия етаж вляво). В този случай управлението на профила на детето се поема от директора на училището.

Всяко дете има право на една регистрация в системата – само по един от гореизброените начини. По-ранна дата на подаване на заявлението не дава предимство при класирането. Родителят (настойникът) на детето носи отговорност за грешна или невярно подадена информация в заявлението за участие в класирането.

Работно време на комисията за прием – всеки работен ден от 09.00 – 12.00 часа и от 13.00 – 16.00 часа.

От Ръководството